ضد آب کلمه است به معنای عدم نفوذ آب به محیط مورد نظر شما و ما با بکارگیری آخرین تکنولوژی در اتصال دو قطعه مشمع مسلح بصورتی که هیچگونه دوختی و حتی چسبی کار نشده و این اتصال بسیار محکم بوده و از نفوذ آب جلو گیری می کند و ما از این نظر کلیه قسمت های اتصال را از نظر نفوذ آب تضمین نموده و اولین کارخانه در ایران هستیم در تولید کیف های خود از این روش استفاده می کنیم.

کلیه اتصال نیز از همین روش به بدنه اصلی متصل شده و هیچگونه درزی نیست که آب نفوذ کند. شما با خیال راحت در زیر باران و مناطق شرجی و با رطوبت بالا و حتی رودخانه ها کلیه وسایلتان خشک خواهد ماند.

مناسب کلیه رسته های ورزشی رفتینگ – دره نوردی – غار نوردی و …