مراکز عرضه و فروش محصولات ما

شما می توانید کلیه محصولات ما را به روشهای مختلف خریداری کنید. از طریق همین سایت با تماس با شماره تلفن های داده شد. از فروشگاههای معتبر که بصورت عمده از ما خریداری کرده و محصولات ما را ارائه می کنند.

مراکز شهرستانها

در تعدای زیادی شهرهای ایران فروشگاههای وجود دارد که وسایل و تجهیزات کاووک را ارائه میکنند.

سوال : ارسال از طریق تی پاکس؟

جواب :

ارسال به روش تی پاکس معمولا طی بازه زمانی کی روزه ارسال می شود.

مثال : اگر امروز ساعت 12 ظهر به تی پاکس تحویل داده شود شما فردا ساعت 12 مرسوله خود را دریافت می کنید. توجه کنید که در ایران این یک اصل نبوده و استثنا هم وجود دارد.

سوال : ارسال از طریق اتوبوس چگونه است؟

جواب :

ما می تواینم با ارسال به شهرهای که تی پاکس نداشته به روش اتوبوس اقدام نماییم.

شما تعاونی اتوبوس رانی را به ما معرفی می کنید و ما مرسوله شما را به انبار تعاونی مربوسه تحویل می دهیم و بسته به زمان حرکت اتوبوس شما می توانید مرسوله خود را

از انبار همان تعاونی تحویل بگیرید.

سوال : ارسال در شهر تهران چگونه است؟

جواب :

در شهر تهران و کرج می توانید از طریق پیک های موتوری اقدام نموده و فقط زمان آن نبایستی به پایان کار روزانه ما مصادف شود و در غیر اینصورت ارسال به فردای سفارش انتقال خواهد یافت.

پیک های موتوری تهران سریع و مطمئن بوده و هزینه های کمی نیز دارد.