FAQs

Frequently Asked Questions

Here you can see some of the common questions that our customers ask us!

سوال : جطور خورجین را به ترکبند عقب وصل کنم

جواب:

شما می توانید با گرفتن دسته قلابها و کشیدن آن (در صورتی که خورجین خالی بوده ) قلابها را باز کنید و باز شدن قلابها قابل مشاهده نیز هست و سپس هر دو قلاب را به لوله ترکبند متصل کنید و دسته را رها کنید و خواهید دید که بصورت اتوماتیک ضامن زیر قلاب به لوله ترک بند متصل می شود.

سوال : بستن در خورجین چگونه است؟

جواب :

در خورجین مانند کرکره عمل کرده و روی هم رول می شود.

با پیچیدن در خورجین به سمت عقب در سه لایه در خورجین تا شده و قلاب رو را به قفل عقب متصل می کنید.

توج کنید که رول کردن به سمت عقب و در جهت قلابهای عقب باشد.

سوال : اتصال گیره پایین خورجین چگونه است؟

جواب :

با چرخاندن زبانه و تنظیم آن برای یکی از میله های عمودی ترکبند می توانید

پایین خورجین را محکم کرده و این اتصال به دو طرف میله ها امکان پذیر است.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

If you have cant find your answer you need to connect to our customer service in here