کیف حمل ابزار یا وسایل KAVOOK

کیف وسایل و ابزار
کیفی با ده قابلیت با قسمتهای مجزا
قابلیت نصب بر روی دوچرخه و داخل خورجین و کوله
از پخش شده وسایل کوچک شما در کوله و … خودداری می‌کند
بدنه ضد آب و بست ها مناسب اتصال
مناسب سایر رشته های مثل گرافیست‌ها، مهندسان،و…
شما کارایی بیشتر آن را کشف کنید.

-->

کیف حمل قمقمه یا وسایل KAVOOK

با قابلیت نصب هر طرف فرمان
مناسب برای اشیاء همراه از قبیل. ، موبایل ، عینک ، کلید ، قمقمه
می توان بعنوان محل خوراکی دم دست در حال دوچرخه سواری استفاده کنید. با پوشش داخلی برای گرم و سرد نگهداشتن
در قابل تنظیم در ارتفاع و بسته شدن کامل

-->