کیف داخل تنه دوچرخه

این محصول با پنج بند به مرکز تنه دوچرخه وصل میشود.دارای سه عدد
قفل برای باز یا بستن این کیف می باشد. ضخامت بسیار زیاد و محکم و کاملا
زد آب است.در کیف به صورت رول بسته و یا بر روی تنه ای اصلی رول می شود.
دارای چند رنگ بوده و به صورت پرس جوش بدون استفاده از دوخت تولید شده است.
رنگ ها : زرد نارنجی قرمز مشکی
نوع جنس : مشمع مسلح به الیاف دو رو زد خش

برای اتصال می بایست داخل تنه جای قمقمه نداشته باشد.

خود این کیف را می توان بعنوان جای قمقمه استفاده کرد و حتی تعداد دو عدد نوشابه 1/5 لیتری در آن جای داد.