کیف حمل ابزار یا وسایل جودون مدل KJB1 رنگ طوسی

کیف وسایل و ابزار
کیفی با ده قابلیت با قسمتهای مجزا
قابلیت نصب بر روی دوچرخه و داخل خورجین و کوله
از پخش شده وسایل کوچک شما در کوله و … خودداری می‌کند
بدنه ضد آب و بست ها مناسب اتصال
مناسب سایر رشته های مثل گرافیست‌ها، مهندسان،و…
شما کارایی بیشتر آن را کشف کنید.