کیف حمل قمقمه یا وسایل KAVOOK

با قابلیت نصب هر طرف فرمان
مناسب برای اشیاء همراه از قبیل. ، موبایل ، عینک ، کلید ، قمقمه
می توان بعنوان محل خوراکی دم دست در حال دوچرخه سواری استفاده کنید. با پوشش داخلی برای گرم و سرد نگهداشتن
در قابل تنظیم در ارتفاع و بسته شدن کامل