Aftersale

ما همیشه در حمایت از خریداران تلاش خود را می کنیم و در این مورد هم با شما هستیم به مدت پنج سال و شما را مطمئن می سازیم که کلیه قطعات و موارد مورد نیاز شما به مدت پنج سال به شما ارائه خواهد شد. شما می توانید به بخش خدمات بعد از فروش تماس گرفته و نسب به درخواست خود از قبیل تعمیرات و … تماس حاصل نمایید.